Radiohəvəskar

radiohəvəskar kimdir?

Radiohəvəskarlıq (ing. Amateur radio), gəlir məqsədi güdməyən , simsiz rabitə sınaqları, özü-özünü yetişdirmə, fərdi istirahət, radio idmanları, yarış ve fövqəladə hal rabitəsi məqsədilə radio tezliklərinin istifadəsindən ibarətdir. “Amateur” [amatör] termini, tamamilə şəxsi məqsədlə və maddi gəlir olmadan radiotexnika ilə maraqlanan, üsuluna uyğun şəkildə səlahiyyət verilmiş şəxsi kommersial radio yayımından fərqləndirmək üçün istifadə edilir. Dünyada bütün radiohəvəskarlar bir-birini tanımaq üçün unikal olan “çağırış siqnalı”-ndan istifadə edirlər. Azərbaycanda çağırış siqnalı və lisenziya üçün müvafiq quruma rəsmi müraciət edilməlidir. Müraciət zamanı təqdim ediləcək sənədlərin nümunəsini aşağıdan yükləyə bilərsiniz.

  • Sənədlər nümunəsi
  • What you do
  • What you do
  • What you do